Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtal med experter inom bygg kring allt som gäller att minska slöseriet i byggprojekt.

Mar 28, 2023

I detta avsnitt träffar Webforums VD David Björk, Niclas Ingeström på Castellum. Niclas är Digital affärsutvecklare på Castellum och har 10 års erfarenhet av fastighetsbranschen. 

I detta avsnitt delar han sina tankar kring de förändringar han har sett under sina år i branschen! 

Niclas berättar bland annat...


Mar 3, 2023

I detta avsnitt träffar Webforums VD David Björk SWECOs David Möller. David är expert inom digitalisering, CAD & BIM- frågor och har lång erfarenhet av informationshantering inom stora infrastrukturprojekt. David arbetar bland annat med det stora Slussen projektet i Stockholm. 

I avsnittet pratar dem om...