Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtal med experter inom bygg kring allt som gäller att minska slöseriet i byggprojekt.

Mar 3, 2023

I detta avsnitt träffar Webforums VD David Björk SWECOs David Möller. David är expert inom digitalisering, CAD & BIM- frågor och har lång erfarenhet av informationshantering inom stora infrastrukturprojekt. David arbetar bland annat med det stora Slussen projektet i Stockholm. 

I avsnittet pratar dem om utvecklingen inom byggsektorn och David Möller delar sina erfarenheter och tips om hur du effektivt samverkar i byggprojekt.