Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtal med experter inom bygg kring allt som gäller att minska slöseriet i byggprojekt.

Nov 8, 2022

David satte sig ner med vår egen Tua Gandré, som är specialist på informationshantering i större projekt, för att prata om utmaningarna att hålla koll på saker när projekten blir stora.