Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtal med experter inom bygg kring allt som gäller att minska slöseriet i byggprojekt.

Feb 1, 2023

I detta avsnitt träffar Webforums VD David Björk, grundaren och VDn av Plan B, Rogier Jongeling. Rogier är även projektledare för nationella riktlinjer och en riktig expert gällande informationshantering.

Rogier förklarar varför det är bra med standarder samt varför man inför projekt måste ta sig tiden för...