Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtal med experter inom bygg kring allt som gäller att minska slöseriet i byggprojekt.

Dec 16, 2020

David träffar Erik Sjöberg från Moment. Erik pratar snabbhet och vad som krävs för att organisationer ska minska slöseriet och få upp hastigheten.


Dec 15, 2020

Mikael Anjou pratar om sin bok och varför byggbranschen är redo för en rejäl effektivisering. Han förklarar var hindren finns och vad vi alla borde göra för att förbättra branschen.